مجموعه مهندسی اعلام و اطفاء حریق ایران

سیستم اعلام حریق | سیستم اطفاء حریق | سیستم F&G | اعلام حریق، اطفا حریق | اعلان حریق | دتکتور دودی | دتکتور حرارتی | دتکتور شعله | سیستم های اطفاء حریق FM200 | CO2 | اسپرینکلر و...

پنج شنبه, 10 18th

آخزین بروزرسانی : دوشنبه, 27 Mar 2017 1am

پمپ و منابع آب در آتش نشانی

پمپ به دستگاهي اطلاق مي شود که انرژي مکانيکي را از يک منبع خارجي گرفته و به سيلابي که از درون خود مي گذرد انتقال مي دهد. متداول ترين تقسيم بندي پمپ ها بر اساس نحوه انتقال انرژي مربوطه به سيال است که براساس آن به موارد زير تقسيم مي گردند: داراي انتقال انرژي پيوسته: که بنام پمپ ديناميکي شناخته مي شود. از اين گونه پمپ ها مي توان به توربوپمپ ها، پمپ هاي محيطي و پمپ هاي خاص اشاره نمود. داراي انتقال انرژي متناوب ( دوره اي يا پريوديک ): که تحت عنوان پمپ هاي جابجايي شناخته مي شوند. ازآنها مي توان به پمپ هاي رفت آمدي و پمپ هاي گردشي اشاره کرد.

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید